Zostańmy w kontakcie

Nigdy nie wiadomo kiedy znów się spotkamy

Dane

kontakt@krystian-pluciak.pl
+48 606 699 479

FLOW UP GROUP Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000776158, kapitał zakładowy: 5 000 PLN, REGON: 382 810 639, NIP: 7792504032

Formularz

Wiadomość